Ed Sheeran – Shape of You – Pasha & Daniella Samba